Sınav Eşdeğerlikleri

Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu
Fakülte/ Bölüm YDYS
(İKÜ)
YDS TOEFL
PBT
TOEFL
IBT
CAE FCE PTE
(Academic)
YÖKDİL
İngiliz Dili ve Edebiyatt,
Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Öğretmenliği Programı Öğrencileri
80 75 550 80 B B2 62 75
İngilizce eğitim-öğretim yapan diğer önlisans ve lisans
programları
60 55 517 66 C B1 44 55

(2)    Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrenciler,  hazırlık  sınıfı  muafiyetine  ilişkin  taleplerini  Öğrenci  İşleri Daire  Başkanlığına verecekleri sınav sonuç belgelerine ekledikleri dilekçeleri ile başvururlar.
(3)    TOEFL IBT sınavına girmek suretiyle hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler in sadece devlet üniversiteler ine ait binalarda girmiş oldukları TOEFL sınavlarının son uç belgeleri eşdeğerli k için kabul edilir.
(4)    Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik süreler in in belirlen m esinde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönet melik hükümlerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 07/20/2018 - 12:34