Fakülte & MYO Yabancı Dil Dersleri

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDE VERİLEN YABANCI DİL DERSLERİ VE İÇERİK BİLGİLERİ

YDI1001 Yabancı Dil I: Ders, uzaktan eğitim yoluyla CATS platformu üzerinden asenkron olarak verilir. Güz yarıyılı boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
YDI2001 Yabancı Dil II: Ders, uzaktan eğitim yoluyla CATS platformu üzerinden asenkron olarak verilir. Dersin amacı, öğrencilerin İngilizceyi temel düzeyde anlamalarını sağlayarak temel konular hakkında konuşturmaktır.
YDI3001 Yabancı Dil III: Öğrencilerin, öğrenilmiş olan temel İngilizce dil bilgisi kurallarını tekrar ederek, orta düzeyde sanatla ilgili bir makaleyi okuyup anlayabilmeleri, temel dil bilgisi kurallarının tamamına vakıf olup belirli konularda paragraf yazabilmeleri amaçlanır.
YDI4001 Yabancı Dil IV: Öğrencilerin, öğrenilmiş olan temel İngilizce dil bilgisi kurallarını tekrar ederek, orta düzeyde sanatla ilgili bir makaleyi okuyup anlayabilmeleri, temel dil bilgisi kurallarının tamamına vakıf olup belirli konularda paragraf yazabilmeleri amaçlanır.
BUS 1001, IRD 1001, ITR 1001 Professional English I& BUS 2001, IRD 2001, ITR 2001 Professional English II: Dersin amacı, öğrencilerin iş dünyası ve akademik bağlamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak, düzenli bir biçimde kendilerini ifade etme yeterliliklerini ve isteklerini geliştirmektir. Öğrencilerin İngilizce olarak B2 düzeyde okuma, dinleme, yazma ve konuşma yapmaları beklenir.
FEAA0002 İleri Düzeyde İngilizce III: Seçmeli olan bu dersin amacı, öğrencilerin iş dünyası ve akademik bağlamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak, düzenli bir biçimde kendilerini ifade etme yeterliliklerini ve isteklerini geliştirmektir. Öğrencilerin İngilizce olarak B2 düzeyde okuma, dinleme, yazma ve konuşma yapmaları beklenir.
IE1702, EE1011, CE1011, CSE1101, ARC1070 Academic English I &  IE2703, EE2011, CE2011, CSE2102, ARC2070 Academic English II: Dersin amacı, öğrencilerin akademik bağlamda sözlü olarak, kendilerini ifade etme yeterliliklerini, okuduğunu anlama ve sunum yapma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin İngilizce olarak B2 düzeyde okuma, dinleme ve konuşma yapmaları beklenir.
CSE 3209 Academic Writing: Ders, akademik becerilere ve akademik yazmanın temel unsurlarına odaklanır. Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik dil ile metinler üretmeleri için gerekli olan hem teorik bilgi hem de pratik becerileri edinerek yazma becerilerini geliştirmektir.
CSE 7311 Presentation Skills: Ders, öğrencilerin akademik ve profesyonel ortamlarda yapacakları sunumlarda görsellerin kullanımını ve sunum becerilerini uygulayarak geliştirmelerini amaçlamaktadır.
ARC 0701 Architectural English: Seçmeli olan bu dersin amacı, öğrencilerin mimarlık alanı ile ilgili kelime bilgilerini arttırmak, eleştirel bakış açısı ile mimarlık konulu metin çözümlemeleri yapmak ve sözlü/yazılı olarak fikirlerini ortaya koymalarını sağlayarak öğrencilerin alan odaklı İngilizce bilgilerini geliştirmektir.
ARC 0702 Academic Writing and Presentation: Seçmeli olan bu dersin amacı, öğrencilerin ideal paragraf yazmadan, akademik yazma kuralları çerçevesinde alıntılama yaparak çok paragraflı kompozisyon yazmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, öğrencilerin akademik ve profesyonel ortamlarda yapacakları sunumlarda çeşitli sunum tekniklerini kullanarak sunum becerilerini geliştirmektir.
YDD0001 Almanca I & YDD0002 Almanca II: Seçmeli olan bu derslerin amacı öğrencilere başlangıç düzeyi olan A1 ve temel düzey olan A2 seviyelerinde dört temel beceride Almanca bilgisi kazandırmak ve günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli konular hakkında konuşmalarını sağlamaktır.
YDS0001 İspanyolca I & YDS0002 İspanyolca II: Seçmeli olan bu derslerin amacı öğrencilere başlangıç düzeyi olan A1 ve temel düzey olan A2 seviyelerinde dört temel beceride İspanyolca bilgisi kazandırmak ve günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli konular hakkında konuşmalarını sağlamaktır.
YDR0001 Rusça I & YDR0002 Rusça II: Seçmeli olan bu derslerin amacı öğrencilere başlangıç düzeyi olan A1 ve temel düzey olan A2 seviyelerinde dört temel beceride Rusça bilgisi kazandırmak ve günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli konular hakkında konuşmalarını sağlamaktır.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA VERİLEN YABANCI DİL DERSLERİ VE İÇERİK BİLGİLERİ

HUH3919, HHU3919, IDT3919, TBP3919, MMT3919, ILO3919, ISY3919, TET3919, SOP3919, IBS3919, MHT3919, ITO3919 Mesleki Yabancı Dil I: Bu derslerin amacı, öğrencileri kendi alanlarında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, A2 seviyesinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve güdümlü kısa yazılar yazmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
HUH4919, HHU4919, IDT4919, TBP4919, ILO4919, ISY4919, TET4919, SOP4919, IBS4919, MHT4919, ITO4919 Mesleki Yabancı Dil II: Bu derslerin amacı, öğrencileri kendi alanlarında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, B1 seviyesinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve güdümlü kısa yazılar yazmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
HUT1911, HHK1911 Havacılık İngilizcesi I:  Bu derslerin amacı, öğrencileri havacılık alanında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, A2 seviyesinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve yolcular ile yapılması muhtemel kısa diyaloglar oluşturmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
HUT2911, HHK2911 Havacılık İngilizcesi II: Bu derslerin amacı, öğrencileri havacılık alanında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, A2 & B1 seviyelerinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve yolcular ile yapılması muhtemel kısa diyaloglar oluşturmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
HHL3911, HHK3911 Havacılık İngilizcesi III:  Bu dersin amacı, öğrencileri havacılık alanında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, B1 seviyesinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve yolcular ile yapılması muhtemel kısa diyaloglar oluşturmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
HHL4911, HHK4911 Aviation English IV:  Bu derslerin amacı, öğrencileri havacılık alanında kullanılan İngilizce terminoloji ve ifadelerle donatarak iş yerlerinde bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, B1 seviyesinde, alanları ile ilgili okudukları kısa metinleri ve dinledikleri diyalogları anlama ve yolcular ile yapılması muhtemel kısa diyaloglar oluşturmalarını sağlayarak alan odaklı İngilizce bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 04/26/2023 - 14:59