Misyon & Vizyon

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak Misyonumuz;

 • Üniversitemizin İngilizce eğitim-öğretim yapan bölümlerindeki öğrencilere fakültelerindeki akademik çalışmaları ile mezuniyet sonrası kariyerleri için gerekli olan İngilizce dil becerilerini edindirmek,
 • Bölüm derslerini takip etmelerine yardımcı olmak adına temel dil becerileri (okuma, yazma , dinleme ve konuşma) yetersiz olan öğrencilerimize modern bir eğitim sunmak,
 • Bölüm dersleri dışında, İngiliz dilinde yapılan diğer öğretici faaliyetler ve bölümleriyle ilgili tüm yayınları takip edebilme yetisi kazandırmak, seminer ve tartışmalara etkin biçimde katılmalarını ve İngilizce’yi hem iş hem de sosyal hayatlarında kullanmalarını sağlamak,
 • Yabancı dil ediniminde Bilişim Teknolojilerini etkili şekilde kullanabilen, özgüven sahibi, çok yönlü ve bağımsız eleştirel düşünce becerileriyle donatılmış, sosyal sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek.

 İstanbul Kültür Universitesi Yabancı Dil Bölümü olarak Vizyonumuz;  

 • İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir Akademik İngilizce Programı oluşturmak,
 • Eğitim kalitesini üst seviyeye taşımak, öğrencilerimizin İngilizce seviyeleriyle ilgili sorunlarına akılcı çözümler üretmek,
 • Eğitim teknolojilerini, Üniversitemizin akademik, pedagojik ve bilimsel anlayışları çerçevesinde aktif biçimde kullanarak dil edinimini sınıf dışında devam ettirmek; eleştirel düşünceyi geliştirmek, gerçeğin izinden gitmek, gelişimi, yeniliği ve en iyi arayışını sürdürmek,
 • Doğru çalışma yöntemine sahip, bilgiye etkin biçimde erişebilen öğrenciler yetiştirmek, 
 • Öğrencilerimize iş ve sosyal hayatlarında kullanabilecekleri etkili iletişim, araştırma, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmak.

İstanbul Kültür Universitesi Yabancı Diller Bölümü olarak temel prensiplerimiz; 
 

 • Teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı etkinliklere katılımlarını artırmaya yardımcı olmak,
 • Hayat boyu öğrenme bilincini kazanmaları konusunda öğrencilerimizi destekleyip yönlendirmek,
 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda başarı ve prestijine katkıda bulunmak, 
 • Etik değerlere saygı duyan, sorumluluk sahibi, eleştiri ve sorgulamaya açık, takım çalışması yapabilen, mükemmeli arayan, gerek akademik gerekse iş yaşamlarındaki değişimleri kucaklayabilen bağımsız bireyler olma yolunda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.