Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

 • Öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize hedefleri, çıktıları ve ölçme-değerlendirme araçları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (Common European Framework of Reference for Languages) göre belirlenmiş bir izlence ile İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi vermektir.
 •  
 • Öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri (özetleme, yorumlama, kaynak gösterme vb.) dil beceri ile bütünleştirerek oluşturulmuş izlencelerle sunmaktır. 
 • İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış, öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize akademik ve mesleki yabancı dil derslerini ihtiyaç analizleri yoluyla hazırlanan izlenceler ile sunmaktır. 
 • Öğrencilerimizin dil gelişimlerinin yanı sıra, toplumsal ve küresel farkındalıklarını amaç, hedef ve içerikleri belirlenmiş müfredat dışı aktiviteler ile artırmaktır. 
 • Destekleyici profesyonel gelişim felsefesiyle öğretim görevlilerimizin profesyonel hayatta karşılaşacakları durumları göz önünde bulunduran ve çözüm önerileri sunan mesleki seminerler ve çalışma atölyeleri sunmaktır. 
   


VİZYONUMUZ 

 • Dil eğitimi alanında araştırma ve akademik çalışmalar yapmak isteyen öğretim görevlileri için en uygun akademik ve profesyonel şartları oluşturmak,
 • Öğrencilerin lisans eğitiminde kazanacakları mesleki becerilerine ek olarak eleştirel düşünme gibi ince becerilerinin de önemli olduğunun planlanacak faaliyetler ile farkındalığını oluşturmak,
 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda başarı ve prestijine yabancı dili odağına almış fikir ve projeler ile katkıda bulunmaktır.
   

DEĞERLERİMİZ

 • Çeşitliliğe saygı duymak,
 • Akademik ve profesyonel tüm yenilikçi fikirlere açık olmak,
 • Akademik ve profesyonel gelişime açık olmaktır.