İngilizce Hazırlık Eğitimi

İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce eğitim yapan İstanbul Kültür Üniversitesi fakültelerinin öğrencilerine bir akademik yıl süresince İngilizce dil eğitimi sağlamaktadır. Öğrenciler, dört temel becerinin (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) yardımıyla akademik ve genel İngilizceyi etkin olarak kullanmak için sunum, proje, kulüp vb. çalışmalar yaparak eğitim yılını tamamlamaktadır.

Bölümü Türkçe olan öğrenciler de isteğe bağlı olarak Hazırlık Eğitimi alabilmektedirler.

Takviye Dil Dersleri (Remedial)

Takviye dil dersleri,  tüm seviyelerde akademik desteğe ihtiyaç duyan İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri için Bölüm Öğretim Görevlileri tarafından verilen ek derslerden oluşmaktadır.  (4 saat/hafta)

Özel Ders (Tutorial)

Özel ders, tüm seviyelerde akademik desteğe ihtiyaç duyan İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri  için İngilizce Öğretmenliği 4.sınıf öğrencileri tarafından verilen ek derslerdir.  (Ortalama 20 saat / hafta)

İKÜ Hazırlık EğitimiOfis Saatleri (Office Hour)

Ofis saatleri öğretim elemanlarının öğrencilerine destek olmak, sorularını yanıtlamak ve akademik sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla birebir görüşmek için belirledikleri çalışma aralığıdır, tutorial ya da remedial amaçlı görüşmeler değildir. Öğretim görevlileri ilan ettikleri saat aralığında  ofislerinde bulunur ve öğrencilerini kabul ederler.  (2 saat / hafta)

 

Bireysel Öğrenme Merkezi Öğrenci Desteği (Self-Access Center Student Support)

Yabancı Diller Bölümü Bireysel Öğrenme Merkezleri’nde çevrim-içi ödevlerini yapan öğrencilere Bölüm Öğretim Görevlileri tarafından verilen ek destektir. (36 saat / hafta)

 

İKÜ Hazırlık EğitimiSTEAM Kulübü

Açılımı “Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics” olan STEAM Kulübü, Yabancı Diller Bölümü’nün öğrenci kulübüdür. Bu kulüpte gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerimizin İngilizce’yi akademik ve günlük hayatlarında etkin biçimde kullanmalarını sağlamanın yanısıra sosyal becerilerini ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek ve dil öğrenimine eğlenceli bir bakış açısı kazandırmak hedeflenir. Kulüp çatısı altında tiyatro ve İngilizce dergi çalışmaları yapılır, edebiyat sohbetleri, belgesel gösterimleri, atölye çalışmaları, fotoğraf sergileri,  bilgi ve kompozisyon yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılım teşvik edilip uygun ortam sağlanır.
 

İKÜ Hazırlık Eğitimi

İKÜ hazırlık eğitimi