Sınav Süreçleri

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Öğretim Dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans Programları için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

 • Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, öğretim dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.
 • Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 50 dakikadır.
 • Bu sınav kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçer. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Sınava gelirken yumuşak uçlu bir kurşun kalem ile silgi bulundurulması gerekmektedir.
 • Öğrencilerimizin Yabancı Dil I dersinden muaf olmaları için 60-69/100, Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olmaları için ise 70/100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.
 • Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 
   

ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN LİSANS PROGRAMLARI

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS)

 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS), Güz ve Bahar dönemlerinde öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır. 
 • Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 70 dakikadır.
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Katılımın zorunlu olduğu bu sınavın amacı; öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçerek Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeyi hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi ve Hazırlık Sınıfı’nda eğitim görecek öğrencilerin seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilmesidir.
 • Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na giriş hakkı kazanabilmesi için bu sınavdan 100 puan üzerinden 40 ve üzeri almaları gerekmektedir. 40/100 puanın altındaki öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nda eğitim görür. 
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrencilerin sınav günü yumuşak uçlu kurşun kalem ile silgi getirmesi gerekmektedir.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyan öğrenciler, uygun seviyelendirme için YDSTS’ye alınır.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 
   

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Güz Yarıyılı Başlangıcı)

 

 • Bu sınava öğretim dili İngilizce olan bölümlerde eğitim görecek, Üniversitemize yeni kayıt yaptırıp Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan 40 puan ve üzeri alan öğrenciler ile “repeat” statüsündeki öğrenciler katılır.
 • Güz dönemi başında gerçekleşen bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 
 • Her becerinin değeri 25 puan olup toplam nota etkisi aynı orandadır. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları gerekmektedir. 
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/ ) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 
 • Yatay Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)
 • Bu sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapan adaylar katılım gösterir. 
 • Bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 
 • Her becerinin değeri 25 puan olup toplam nota etkisi aynı orandadır. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları gerekmektedir. 
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 

Çift Anadal ve Yandal Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

 • Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında çift anadal ve yandal yapmak isteyen öğrenciler, Güz ve Bahar yarıyılları başında gerçekleşen bu sınava katılım gösterir. 
 • Bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 
 • Her becerinin değeri 25 puan olup toplam nota etkisi aynı orandadır. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları gerekmektedir. 
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 

Dikey Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

 • Sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptıran öğrenciler katılır. 
 • Bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 
 • Her becerinin değeri 25 puan olup toplam nota etkisi aynı orandadır. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları gerekmektedir. 
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 

Ek Kontenjan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

 • Sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ek kontenjan ile kayıt yaptıran öğrenciler katılır. 
 • Bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 
 • Her becerinin değeri 25 puan olup toplam nota etkisi aynı orandadır. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları gerekmektedir. 
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Öğretim Dili İngilizce olan Bölümlerin Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı

 • Bu sınava Üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına başvuru yapan adaylar katılır. 
 • Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçer. 
 • Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için 100 puan üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri en az 80 puan almalıdır.
 • Öğrenciler, sınav sonuçlarını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden öğrenirler.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 

Öğretim Dili Türkçe olan Bölümlerin Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı

 • Bu sınava Üniversitemizin öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarına başvuru yapan adaylar katılır.
 • Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 70 dakikadır.
 • Sınav adayların kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçer. 
 • Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur.
 • Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi zorunludur.
 • Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır.
 • Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • Öğrenciler, sınav sonuçlarını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden öğrenirler.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başında uygulanacak sınavın detayları (tarih, sınav salonu ve sınav saat aralığı) Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi üzerinden ayrıca ilan edilecektir. 
   

Yabancı Dil Sınav Örnekleri

(Örnek) İngilizce Yeterlilik Sınavı Dinleme ve Okuma  
(Örnek) İngilizce Yeterlik Sınavı Yazma  
(Örnek) İngilizce Yeterlilik Sınavı Dinleme Parçası  
(Örnek) İngilizce Yeterlik Sınavı Konuşma  
(Örnek) İngilizce Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı  
Faydalı Linkler  

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 08/15/2023 - 02:25