Sınav Mazeret ve İtiraz Süreci

Mazeret Sınavı: Sağlık sorunu sebebiyle sınav günü mazereti olan ve dönem içi sınavlara katılım gösteremeyen öğrenciler, geçerli bir sağlık raporunu ilgili sınavın bitiminden sonraki üç iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığı’na ibraz etmekle yükümlüdür. İbraz edilen raporlar Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve geçerli mazereti olan öğrenciler, katılım gösteremedikleri sınavın muadili olan mazeret sınavına katılmaya hak kazanır. Ancak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nın mazereti yoktur.

Sınav İtiraz Süreci: Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben üç iş günü içerisinde notlarına itiraz etme hakkı mevcuttur. Dönem içi uygulanan sınavlara itiraz etmek isteyen öğrenciler Bölüm Başkanlığı’na dilekçe verir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı itiraz süreci ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe yoluyla iletilir.


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 11/22/2022 - 19:04