İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Belge Talep Sistemi

Belge Talep Sistemi!

Değerli Öğrencilerimiz,

  • Bu platform yalnızca Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kullanımı içindir.
  • Bu platform üzerinden yalnızca İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin ‘Quiz, Reader Check, Midterm, End-of-Term vb.’ İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi içerisinde düzenlenen ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin itiraz ve mazeret formları kabul edilecektir.
  • Bu platform üzerinden Yabancı Diller Bölümü’nün Üniversitemizin diğer akademik ve/veya idari birimlerinden gelen talepler doğrultusunda düzenlediği sınavlara yönelik mazeret ve itiraz talepleri kabul edilmeyecektir. Bu sınavlara dair mazeret ve itiraz işlemleri için ilgili birimlere danışılması gerekmektedir.
  • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na (YDYS) ait tüm idari süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle YDYS sonuçlarına yapılacak itirazlar ÖİDB’ye yapılacaktır.
  • Bu platform Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre yönetilmektedir.